14هزار پروژه قابل مشاركت یا واگذاری شناسایی شدند

بنا به گزارش سازمان برنامه و بودجه، از میان انواع پروژه‌های عمرانی، پروژه‌های احداث، توسعه، تجهیز و تعمیر، مرمت و بازسازی قابلیت بیشتری برای واگذاری به بخش غیردولتی را داراست؛ كه البته از میان این پروژه‌ها نیز برخی پروژه‌های عمومی، امنیتی و دفاعی نظیر ساختمان‌های اداری، پاسگاه انتظامی، زندان و… قابلیت كمتری جهت واگذاری دارند. پروژه‌هایی نظیر تأسیسات آب و فاضلاب، فضاهای ورزشی، نیروگاه‌ها، سد و شبكه‌های آبیاری، زیرساخت‌های ارتباطی (فیبر نوری، هوشمندسازی)، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بیمارستان و مراكز درمانی، مرمت بناهای تاریخی با توجه به داشتن توجیه اقتصادی برای بخش غیردولتی در زمره پروژه‌های هدف جهت مشاركت یا واگذاری قرار دارند.

بررسی‌ها بر روی پروژه‌های عمرانی ملی و استانی نشان می‌دهد پروژه‌هایی كه قابلیت مشاركت یا واگذاری دارند، مورد شناسایی قرار گرفتند. بر این اساس تعداد كل ۱۴ هزار و ۵۳۰ پروژه شامل یک‌هزار و ۹۵۷ پروژه ملی و ۱۲ هزار و ۵۷۳ پروژه استانی قابل مشاركت یا واگذاری مشخص شدند.

imageمنبع: خبرآنلاین